D'acord amb la "Instrucción de Servicio 2/1999 sobre Pruebas Náutico-Deportivas de Carácter Colectivo" de la Direcció General de la Marina Mercant, el Coordinador de Seguretat d'aquesta regata posa en coneixement de la persona que firma aquesta Inscripció del Capítol Segon, Apartat 7 d'aquesta "Instrucción de Servicio". Diu textualment: "Advertir a los participantes, antes del inicio de la prueba, que las embarcaciones sólo podrán participar si están reglamentariamente despachadas para navegar por las aguas por las que trancurrirá la prueba, y si sus patrones cuentan con titulación suficiente para su gobierno"

Vaixell:
MMSI (Imprescindible):
Nº vela:
Color del casc:
Fabricant:
Model:
Eslora màxima:
Mànega:
Calat:
Marca i model motor:
Companyia asseguradora del vaixell:
Port Base habitual:
Club:
   
Participaré amb ràting Rl i ORC

També participaré a la V Regata Port de Fornells del 9 de setembre (en Rl).
 


DADES DE l'ARMADOR/A o PATRÓ/NA

Nom i cognom de l'armador/a o patró/na:
Talla camiseta armador/a o patró/na:
Carrer / Plaça / Avinguda:
Codi postal:
Població:
Província:
Telèfon:
Mòbil:
Email:
Experiència del patró/na en navegació d'altura:

DADES FISCALS PER LA FACTURA

Nom:
Carrer / Plaça / Avinguda:
Codi postal:
Població:
Província:
NIF:
Email on enviar-la:
 
SOPARS 
 
Persones al sopar de Mataró
(patró + tripulants):
Persones al sopar de Fornells
(patró + tripulants):
Altres acompanyants sopar Mataró
(25 € x pax):
Altres acompanyants sopar Fornells
(25 € x pax):
 
SAMARRETES
 

A la bossa de Benvinguda hi haurà samarretes de la regata pel patró i tots els tripulants inscrits. Aquestes són gratuïtes i estan incloses a la Inscripció, però si en necessiteu més indiqueu-ho en aquesta casella detallant talles (home i/o dona) i quantitat. El preu és de 15 €/u. que podeu abonar quan feu l’ingrés dels Drets d’Inscripció.

 

TRIPULANTS

1. Nom:
Talla camiseta:
Telèfon:
2. Nom:
Talla camiseta:
Telèfon:
3. Nom:
Talla camiseta:
Telèfon:
4. Nom:
Talla camiseta:
Telèfon:
5. Nom:
Talla camiseta:
Telèfon:
6. Nom:
Talla camiseta:
Telèfon:
7. Nom:
Talla camiseta:
Telèfon:
8. Nom:
Talla camiseta:
Telèfon:
9. Nom:
Talla camiseta:
Telèfon:
10.Nom:
Talla camiseta:
Telèfon:
11.Nom:
Talla camiseta:
Telèfon:
12.Nom:
Talla camiseta:
Telèfon:
13.Nom:
Talla camiseta:
Telèfon:
14.Nom:
Talla camiseta:
Telèfon:
15.Nom:
Talla camiseta:
Telèfon:
       

Comentaris i/o suggeriments:

PROTECCIÓ DE DADES

L’Organització de la Regata Menorca Reserva de la Biosfera necessita el vostre nom, cognoms, adreça, email i en algun cas el telèfon per enviar-vos invitacions i/o comunicats de properes edicions, actes de la regata o noves regates. Autoritzeu a l’Organització que guardi i utilitzi aquestes dades per fer-ho possible?

Sí, podeu guardar el meu nom, cognom, adreça, email i telèfon:
No guardeu cap dada:

DECLARACIÓ

El que subscriu aquesta Inscripció declara que accepta i assumeix qualsevol responsabilitat que es pugui derivar del seu vaixell, de les seves condicions de seguretat, dels fondejos que pugui fer i del compliment de les disposicions vigents, tant de les Autoritats Marítimes com Esportives i de tot el que pugui succeir a causa de no complir estrictament el que està establert.

Amb aquesta Declaració, el que subscriu aquesta Inscripció i la seva tripulació assumeixen el risc que aquestes regates comporten i descarreguen expressament de tota responsabilitat a la Organització, a les persones, organismes o empreses involucrades en l'organització d'aquestes regates de les pèrdues, danys, lesions i/o molèsties a persones o coses, tant a terra com a mar, que es puguin produir com a conseqüència de la participació en aquestes proves.
Recordem la "Regla Fundamental 4, DECISIÓN DE REGATEAR", de la Part 1 del RRV que estableix: "Es de la exclusiva responsabilidad de un barco decidir si participa en una prueba o continúa en regata".


data:
 


© Regata Menorca Reserva de la Biosfera 2018 - © Regata Port de Fornells 2018