regatamenorcabiosfera
 -

D'acord amb la "Instrucción de Servicio 2/1999 sobre Pruebas Náutico-Deportivas de Carácter Colectivo" de la Direcció General de la Marina Mercant, el Coordinador de Seguretat d'aquesta regata posa en coneixement de la persona que firma aquesta Inscripció del Capítol Segon, Apartat 7 d'aquesta "Instrucción de Servicio". Diu textualment: "Advertir a los participantes, antes del inicio de la prueba, que las embarcaciones sólo podrán participar si están reglamentariamente despachadas para navegar por las aguas por las que trancurrirá la prueba, y si sus patrones cuentan con titulación suficiente para su gobierno"

Participaré a la regata que salpa de:
 

Vaixell:
MMSI (Imprescindible):
Nº vela:
Color del casc:
Fabricant:
Model:
Eslora màxima:
Mànega:
Calat:
Marca i model motor:
Companyia asseguradora del vaixell:
Port Base habitual:
Club:
Participaré amb:
(amb els certificats de ràting de 2020 corresponents podreu participar amb un o amb els dos sistemes)
ORC RI

Participaré a la VII Regata Port de Fornells (en RI).

DADES DE l'ARMADOR/A o PATRÓ/NA

Nom i cognom de l'armador/a o patró/na:
Talla camiseta armador/a o patró/na:
Carrer / Plaça / Avinguda:
Codi postal:
Població:
Província:
Telèfon:
Mòbil:
Email:
Experiència del patró/na en navegació d'altura:

DRETS D'INSCRIPCIÓ

Els Drets d'Inscripció inclouen la participació a la VIII Regata Menorca Reserva de la Biosfera en RI i ORC, la participació a la VII Regata Port de Fornells, el sopars de Fornells pel patró i el número de tripulants que s'indiquen segons l'eslora, la bossa de Benvinguda, els amarradors de Mataró i Sa Ràpita (del dissabte 5 de setembre fins el dia de la sortida) i els de Fornells (des de l'arribada fins el dilluns 14 de setembre).
 
Aquests imports inclouen el 21% d'IVA.
Eslora Patró + Tripulants Import A2 Xàrter,
 clubs nàutics i societats
< 9.99 m 5 235 € 168 € 305 €
de 10 a 10.99 m 6 275 € 198 € 357 €
de 11 a 11.99 m 7 298 € 228 € 387 €
de 12 a 12.99 m 7 334 € 252 € 434 €
de 13 a 13.99 m 8 363 € 284 € 472 €
De 14 a 14.99 m 8 399 € 323 € 518 €
De 15 a 15.99 m 9 448 € 341 € 582 €
De 16 a 16.99 m 10 498 € 372 € 647 €
De 17 a 17.99 m 10 545 € 436 € 681 €
> 18 m  11 592 € 480 € 769 €
 

Si el número de tripulants és superior al que s'indica, s'hi hauran d'afegir 25 € per tripulant.

Si familiars o amics volen assistir al sopar hauran d'adquirir un tiquet de 25 € per persona. Si és el vostre cas indiqueu-ho a les caselles corresponents i aboneu-lo al mateix compte dels Drets d'Inscripció indicant ‘SOPAR’ i el nom del vaixell.

 
 SOPARS
 
Persones (patró + tripulants):
Altres acompanyants (25 € x pax):
 
DADES FISCALS PER LA FACTURA

Nom:
Carrer / Plaça / Avinguda:
Codi postal:
Població:
Província:
NIF:
Email on enviar-la:

TRIPULANTS

  NOM CAMISETA TELÈFON
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:
12:
13:
14:
15:
       

Comentaris i/o suggeriments:

PROTECCIÓ DE DADES

L’Organització de la Menorca Reserva de la Biosfera necessita la vostra adreça electrònica i en algun cas el telèfon per enviar-vos invitacions i/o comunicats de properes edicions i actes de la regata. Autoritzeu a l’Organització que guardi i utilitzi aquestes dades per fer-ho possible?

Sí, podeu guardar el meu nom, cognom, adreça, email i telèfon:
No guardeu cap dada:

DECLARACIÓ

El que subscriu aquesta Inscripció declara que accepta i assumeix qualsevol responsabilitat que es pugui derivar del seu vaixell, de les seves condicions de seguretat, dels fondejos que pugui fer i del compliment de les disposicions vigents, tant de les Autoritats Marítimes com Esportives i de tot el que pugui succeir a causa de no complir estrictament el que està establert.

Amb aquesta Declaració, el que subscriu aquesta Inscripció i la seva tripulació assumeixen el risc que aquestes regates comporten i descarreguen expressament de tota responsabilitat a la Organització, a les persones, organismes o empreses involucrades en l'organització d'aquestes regates de les pèrdues, danys, lesions i/o molèsties a persones o coses, tant a terra com a mar, que es puguin produir com a conseqüència de la participació en aquestes proves.
Recordem la "Regla Fundamental 4, DECISIÓN DE REGATEAR", de la Part 1 del RRV que estableix: "Es de la exclusiva responsabilidad de un barco decidir si participa en una prueba o continúa en regata".


data:
 


© Regata Menorca Reserva de la Biosfera 2020 - © Regata Port de Fornells 2020